...

Splošni pogoji

Z uporabo strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin strani quicktap.eu

Uporabnikom, ki se s splošnimi pogoji ne strinjajo, uporabo odsvetujemo.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju Pogoji) spletnega mesta quickat.eu se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletni strani quickatp.eu ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani quicktap.eu. Ponudnik spletnih strani quicktap.eu si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se spletno mesto baromedicina.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja spletno mesto quicktap.eu, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani quicktap.eu je podjetje Dejmo d.o.o., Pšata 59, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia.

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani quicktap.eu in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

3. OPIS SPLETNE STRANI

quicktap.eu je spletno mesto podjetja Dejmo d.o.o.., ki svojim obiskovalcem nudi pregled storitev in ponuja možnost pošiljanja povpraševanj. Spletno mesto prav tako ponuja informativne vsebine s področja pivovarske in dogodkovne industrije.

4. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine objavljene na spletnem mestu quicktap.eu so avtorsko zaščitene in v lasti ponudnika. Uporaba vsebin brez navedbe vira ni dovoljena. Komercialna uporaba vsebin je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic oziroma odkupa pravic. Vsebine so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

5. DOSTOPNOST

Spletna strani quicktap.eu je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do ustavitev v dostopu do spletnih strani portala zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Gradiva objavljena na spletnem mestu so informativne narave. Ponudnik se bo v dobri veri in po najboljši moči trudil, da bodo informacije jasne in razumljive za splošno javnost. Vseeno pa spletno mesto ni orodje za oceno rizika uporabe QuickTap. Avtorji, strokovni sodelavci in ponudnik ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, ki so posledica uporabe ali zlorabe informacij na spletnem mestu.

Ljubljana, 20. marec 2023

QuickTap
Dejmo d.o.o.
Pšata 59
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
Email: info@quicktap.eu
Phone: +386 41 678 378
© Copyright QuickTap 2023
Switch language